logologo

Time countdown to the Assembly date:

Client_logo1

Client_logo2

Client_logo3

Client_logo_4

clients_logo_5

Client_logo_7

KEY DATES

1 of September 2013

Start Ā«Online registrationĀ»

1 of September 2013

Start Visa support

31 of May 2014

Early Registration fee

21 of February 2014

Abstract submission deadline

Local Organizing Committee

 1. M.I. Panasyuk
 2. L.M. Zelenyi
 3. V.V. Kalegaev
 4. S.U. Bobrovnikov
 5. I.V. Pastushenkova
 6. A.Y. Varkovitskaya
 7. E.E. Antonova
 8. O.U. Peretyatko
 9. L.R. Muhametdinova
 10. V.V. Radchenko
 11. N.A. Vlasova
 12. I.N. Myagkova
 13. A.V. Prokhorov
 14. V.O. Barinova
 15. A. M. Sadovskiy
 16. O.V. Zakutnyaya
 17. D.E. Odintsova
 18. G.I. Krepets
 19. S.A. Chernishevskiy
 20. A.I. Poziturina
 21. M.D. Nguyen
 22. A.A. Ermalaev